Program SKJS

 • Publikacja regulaminu uzupełniającego: 9 listopada 2018, godz. 0:00
 • Otwarcie listy zgłoszeń: 9 listopada 2018, godz. 0:00
 • Zamknięcie listy zgłoszeń: 16 listopada 2018, godz. 24:00
 • Publikacja listy zgłoszeń: 19 listopada 2018, godz. 21:00
 • Odbiór administracyjny: 23 listopada 2018, godz. 10:30-11:00
 • Badanie kontrolne – BK1: 23 listopada 2018, godz. 17:00-17:30
 • Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu oraz harmonogramu parku przedstartowego: 23 listopada 2018, godz. 19:00
 • Odprawa uczestników: 23 listopada 2018, godz. 19:00
 • Zapoznanie z trasą: 23 listopada 2018, godz. 11:00-15:00
 • Start pierwszej załogi do PS Noszak (start niezaliczany do klasyfikacji SKJS): 23 listopada 2018, godz. 20:57
 • Start pierwszej załogi: 24 listopada 2018, godz. 9:17
 • Meta pierwszej załogi: 24 listopada 2018, godz. 16:47
 • Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej: 24 listopada 2018, godz. 18:15
 • Rozdanie nagród: 24 listopada 2018, godz. 19:00

Partnerzy

Patronat honorowy
Główni sponsorzy
Partnerzy
Patroni medialni
Sponsorzy