Tablica ogłoszeń SKJS

Komunikaty
Komunikat nr 2 Dyrektora zawodów / 15.11.2019 17:00 Pobierz plik PDF
Komunikat nr 1 Dyrektora zawodów / 12.11.2019 11:00 Pobierz plik PDF
Informacje
Plan serwisu SKJS Pobierz plik JPG
Harmonogram odbioru administracyjnego - 6. runda RSPŚ 2019 / 12.11.2019 20:00 Pobierz plik PDF
Harmonogram badania kontrolnego - 6. runda RSPŚ 2019 / 12.11.2019 20:00 Pobierz plik PDF
Harmonogram wjazdu do parku przedstartowego / 12.11.2019 11:00 Pobierz plik PDF
Decyzje
Decyzja ZSS nr 1 / 15.11.2019 22:30 Pobierz plik JPG
Decyzja Dyrektora nr 1 / 16.11.2019 17:50 Pobierz plik JPG
Decyzja ZSS nr 2 / 16.11.2019 21:30 Pobierz plik JPG
Listy
Lista startowa - PKC 0 Pobierz plik PDF
Lista startowa - Prolog Pobierz plik PDF
Lista zgłoszeń - 6. runda RSPŚ 2019 / 12.11.2019 20:00 Pobierz plik PDF

Partnerzy

Patronat honorowy
Główni sponsorzy
Partnerzy
Patroni medialni
Sponsorzy