Tablica ogłoszeń

Komunikaty
Komunikat nr 3 Dyrektora zawodów / 16.11.2019 7:30 Pobierz plik PDF
Komunikat nr 2 Dyrektora zawodów / 15.11.2019 17:00 Pobierz plik PDF
Komunikat nr 1 Dyrektora zawodów / 12.11.2019 11:00 Pobierz plik PDF
Informacje
Plan serwisu - cz. 2 Pobierz plik JPG
Plan serwisu - cz. 1 Pobierz plik JPG
Harmonogram odbioru administracyjnego - 6. runda RSMŚl 2019 / 12.11.2019 20:00 Pobierz plik PDF
Harmonogram badania kontrolnego - 6. runda RSMŚl 2019 / 12.11.2019 20:00 Pobierz plik PDF
Harmonogram wjazdu do parku przedstartowego - 6. runda RSMŚl 2019 / 12.11.2019 11:00 Pobierz plik PDF
Decyzje
Decyzja ZSS nr 1 / 15.11.2019 22:00 Pobierz plik JPG
Decyzja ZSS nr 2 / 15.11.2019 22:30 Pobierz plik JPG
Decyzja ZSS nr 3 / 15.11.2019 22:45 Pobierz plik JPG
Decyzja Dyrektora nr 1 / 16.11.2019 11:50 Pobierz plik JPG
Decyzja Dyrektora nr 2 / 16.11.2019 15:45 Pobierz plik JPG
Decyzja Dyrektora nr 3 / 16.11.2019 18:00 Pobierz plik JPG
Decyzja ZSS nr 4 / 16.11.2019 18:45 Pobierz plik JPG
Listy
Lista startowa - PKC 1B Pobierz plik PDF
Lista startowa - PKC 0 Pobierz plik PDF
Lista Zgłoszeń Rajdu Cieszyńska Barbórka 2019 - 6. rundy RSMŚL 2019 / 11.11.2019 20:00 Pobierz plik PDF

Partnerzy

Patronat honorowy
Główni sponsorzy
Partnerzy
Patroni medialni
Sponsorzy