Informacja organizatora dot. zapoznania

W związku z tym, że trasa Rajdu Cieszyńska Barbórka jest regularnie monitorowana, otrzymaliśmy informacje o samochodach, które poruszają się w okolicy odcinków specjalnych w sposób niewłaściwy dla normalnego ruchu ulicznego.

Dlatego informujemy, że wobec wszystkich osób przyłapanych na nielegalnym zapoznaniu lub jego próbie zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Jednocześnie apelujemy o uszanowanie pracy wielu osób, które przygotowują Cieszyńską Barbórkę. Nielegalnym zapoznaniem ściągacie ryzyko nie tylko na siebie, lecz także na organizatorów zawodów. Zdecydowanie chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której „szaleństwa” na publicznych drogach spowodują cofnięcie zgód na przeprowadzenie odcinka specjalnego lub zrażą lokalną społeczność i przychylność gmin do tego typu imprez.
AK Cieszyński.