Cieszyńska Barbórka 2019: drogi zamknięte podczas rajdu

W dniach 15-16 listopada 2019 odbędzie się 45. Rajd Cieszyńska Barbórka. Zmagania sportowe zostaną przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – załogi będą rywalizować wyłącznie na zamkniętych, wyłączonych z ruchu oraz profesjonalnie zabezpieczonych odcinkach dróg. Z tego powodu w okolicach odcinków specjalnych wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Załogi startujące w imprezie Automobilklubu Cieszyńskiego będą walczyć o jak najlepszy czas na siedmiu odcinkach specjalnych. Impreza rozpocznie się w piątek 15 listopada o godzinie 19:25 na terenie Zamku w Cieszynie, kiedy kierowcy i piloci wyjadą na rampę startową, a kilka minut później na trasę pierwszego odcinka specjalnego. W czasie jego trwania kilka cieszyńskich ulic – m.in. Dojazdowa, Zamkowa, Benedyktyńska, Czarny Chodnik czy Jana Michejdy będzie wyłączona z regularnego ruchu.

Zasadnicza część rywalizacji ruszy w sobotę rano, gdy o 8:53 rajdówki pojawią się na starcie odcinka VAG-Expert, który będzie rozgrywany na drogach w miejscowościach Kiczyce i Pierściec. Kolejna próba (Radex) ruszy o 9:46 i prowadzi z Lesznej-Górnej, aż do miejscowości Cisownica. Każdy z sobotnich odcinków specjalnych Rajdu Cieszyńska Barbórka zostanie pokonany trzykrotnie.

W trakcie rajdu drogi, na których będą rywalizować kierowcy i piloci będą wyłączone z normalnego ruchu drogowego i przejazd nimi w trakcie zawodów nie będzie możliwy. Fragmenty dróg, które będą zamknięte, są zaznaczone na mapach dostępnych na stronie imprezy – http://cieszyn.rsmsl.pl/kibice/mapy/. Podczas rajdu trasy poszczególnych odcinków specjalnych będą zamknięte zgodnie z poniższym harmonogramem:

Piątek, 15 listopada:

  • Odcinek Noszak (1,2 km) – w godz. 17:00 – 22:30 zamknięty będzie ruch drogowy w Cieszynie na ulicach: Dojazdowa, Michejdy, Czarny Chodnik, Benedyktyńska.

Sobota, 16 listopada:

  • Odcinek VAG-Expert (7,82 km) – w godz. 7:15-18:00 zamknięty będzie ruch drogowy w Kiczycach i Pierśccu na ulicach: Uchylany, Mostowa, Partyzantów, Długa, Sosnowa, Kormoranów, Ochabska.
  • Odcinek Radex (8 km) – w godz. 8:00-19:00 zamknięty będzie ruch drogowy w Lesznej-Górnej i Cisownicy na ulicach: Główna, Podlesie, Budzin, Cisowa, Pod Czantorią, Jury Gajdzicy.

Organizator zawodów – Automobilklub Cieszyński, gorąco prosi mieszkańców miejscowości, przez które przebiega trasa rajdu, o zaplanowanie wyjazdów, przyjazdów oraz podróży w taki sposób, aby unikać dróg wyłączonych z ruchu. Jednocześnie organizatorzy apelują o zdrowy rozsądek i zachowanie wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zmagań kierowców i ich pilotów.

Warto również przypomnieć, że po przejeździe samochodu oznaczonego literą „C” pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić przez trasę odcinka, a także wychodzić poza strefy wyznaczone taśmami. Dodatkowo nie wolno wjeżdżać na trasę odcinka samochodami, ani też innymi środkami transportu, nawet rowerami. Organizator prosi także kibiców oraz osoby mieszkające przy trasie o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt domowych. Ważne jest także respektowanie wszystkich poleceń ludzi czuwających nad bezpiecznym przeprowadzeniem rajdu, czyli policjantów oraz osób zabezpieczających trasę zawodów.

Więcej informacji o harmonogramie i przebiegu rajdu znajdą Państwo na stronie Rajdu Cieszyńska Barbórka: http://cieszyn.rsmsl.pl.

Patronat honorowy nad 45. edycją Cieszyńska Barbórka objął Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego i Starosta Powiatu Cieszyńskiego, a także Burmistrzowie miast Cieszyn, Skoczów, Ustroń oraz Wójt Gminy Goleszów.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska 2019 dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.